Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Bent u ontevreden over 1 van onze diensten dan horen wij dit graag.

Telefonisch oplossen

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur om contact op te nemen met onze CEO, Stephan Csorba via [email protected]

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt een open klacht indienen bij onze CEO, Stephan Csorba door te mailen naar [email protected]

U kunt er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van de werkzame personen binnen ons kantoor bij voorkeur aan Yoeri van Meegeren (Lead developer) of Stephan Csorba. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wil laten behandelen via de officiële klachtenprocedure, Stephan Csorba zal dan binnen 48 uur contact met u opnemen.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: wij behandelen uw klacht binnen maximaal 7 dagen. Lukt het niet om binnen dit termijn u te woord te staan, dan zullen we er alles aan doen om u alsnog te woord te kunnen staan. In de meeste gevallen zal ook contact met u opgenomen worden om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen 14 dagen af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling

Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

Kunnen we iets voor je betekenen?

Offerte aanvragen Of app ons

Volg ons

Je hebt een vraag over

Je wilt graag de kosten weten om

Je wilt graag een offerte ontvangen?

Natuurlijk ben je van harte welkom, gezellig!

Gaaf! Je wilt er echt voor gaan.

Natuurlijk ben je van harte welkom, gezellig!